Jelenlegi hely

Felhívás ebtartási szabályok betartására

Településünkön az utóbbi időben jelentős gondot okoz a közterületen kóborló ebek száma. Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent, hanem több esetben a kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állat a tartás helyét ne hagyhassa el. Előfordul az is, amikor az állattartók azt sem tartják be, hogy bekerítetlen ingatlanon tilos ebet szabadon tartani. Nem elfogadható magatartás az sem, hogy a kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat az üzletekbe, óvodába, iskolába. A kutyák azonosításánál további gondot jelent, hogy mind a mai napig előfordul, hogy a kutyák nincsenek mikrochip megjelöléssel ellátva. A fent leírtak miatt indokoltnak tartom, hogy az ide vonatkozó ágazati jogszabályok előírásaira az ebtartók figyelmét az alábbiak szerint felhívjam:

Az ebtartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról!

Felhívjuk minden állattartó figyelmét, hogy kutyáját kóborolni se közterületen, se más ingatlanán nem hagyhatja, az ebet megfelelő, biztonságos helyen kell tartania, vagy a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodnia kell a szökésveszély megakadályozásáról. Az állattartó köteles továbbá minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen – saját költségén – állatorvossal beoltatni. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeírás során a Baktalórántházai Közös Önkormányzati Hivatalnak - az önkormányzati ebnyilvántartásba való rögzítés céljából – köteles a tartott kutyákat ebösszeíró adatlapon bejelenteni. Az ebösszeíró adatlapot hamarosan eljuttatjuk minden háztartásba. A 4 hónaposnál idősebb ebet csak chippel megjelölve lehet tartani.

Aki az állattartásra vonatkozó fenti előírásokat megsérti, illetve kutyája szökésének megakadályozásáról nem gondoskodik, állatvédelmi bírsággal sújtható. Az állatvédelmi bírság mértéke 30.000,- Ft-tól több millió forintig terjedhet a szabályszegések számától függően. A bírság kiszabása mellett a jegyző az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja. Aki a kutyáját közterületen kóborolni hagyja, szabálysértést követ el, és szabálysértési bírsággal sújtható, melynek mértéke 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjedhet. A szabálysértési eljárás lefolytatására a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Baktalórántházai Járási Hivatala  rendelkezik hatáskörrel.

A köz- és magánterületeken felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védőoltással sem rendelkező – ebek veszélyt jelentenek mind az ember-, mind az állati egészségre, illetve a közlekedés biztonságára, a vagyontárgyakra. Embertársaink egészségének és testi épségének megóvása, valamint a fenti jogkövetkezmények elkerülése érdekében ezúton is felszólítunk minden kutyatartót, hogy ebét a hatályos jogszabályoknak megfelelően tartsa ingatlanán belül, kötelező mikrochippel és védőoltással való ellátásáról gondoskodjon!

Tájékoztatom a kedves Olvasókat, hogy 2017. május 1-jét követően rendszeres és fokozott ellenőrzést végez Hivatalunk a kóbor ebek befogása és az állattartás – különösen az ebtartás – szabályainak betartása érdekében. A vonatkozó rendelkezéseket megszegő állattartók ellen eljárást kezdeményezünk.

A település nyugalma érdekében segítő közreműködésüket köszönöm.


Lovász Zsuzsa
jegyzői feladatokat ellátó köztisztviselő

  2017. szeptember 11. – hétfő – 01:09