Jelenlegi hely

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

Tisztelt baktalórántházai lakosok! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Azokon az ingatlanokon, ahol a tulajdonos a törvénybe előírt közérdekű védekezést nem végezte el, az Önkormányzat kényszerkaszálást eszközöl, melynek költségét és járulékait a tulajdonos köteles megfizetni. Továbbá a fent hivatkozott törvény szerint 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedő növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor. A bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi kamat terheli, amely adók módjára behajtható, arról az állami adóhatóság gondoskodik.


Baktalórántháza Város Önkormányzata

  2016. július 25. – hétfő – 10:07