Jelenlegi hely

Hirdetmény zajvédelmi intézkedési terv

Tisztelt baktalórántháziak!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. a környezeti zaj értékelésérő és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvben, valamint az irányelvet a hazai jogrendbe átültető 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben és a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben előírtaknak megfelelően elkészítette a nagyforgalmú közutakra (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) és a nagyforgalmú vasutakra (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) vonatkozó stratégiai zajvédelmi intézkedési tervjavaslatokat. Az érintett fő közlekedési létesítmények intézkedési tervjavaslataiba, valamint a kapcsolódó szakmai anyagokba betekintést nyerhetnek, továbbá az intézkedési tervekre vonatkozó észrevételeket tehetnek a Hivatal műszaki irodájában (emelet 11. szoba), a hirdetmény kifüggesztésének ideje alatt, ügyfélfogadási időben.

 

Kifüggesztés ideje: 2016. június 23. – 2016. július 25.

 

  2016. július 19. – kedd – 10:07