Jelenlegi hely

Ivóvíz-minőségjavítás - interjú az üzemvezetővel

Csernátoni Istvánnal, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Üzemigazgatóságának üzemigazgatóval készült interjú

- Mi tette szükségessé az ivóvízminőség-javító program végrehajtását?

A projektben előirányzott ivóvízminőség-javító beavatkozások szükségességét elsősorban az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv határozza meg, amely 1998. novemberében került kiadásra és 1998. december 25-én lépett hatályba. Az Úniós határértékeknek való megfelelés céljából Magyarország ivóvízminőség-javító programot dolgozott ki először országos, majd régiós szinten. A Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban a résztvevő tagtelepülések mindegyike rendelkezik a komponensek (vas, mangán, ammónium) valamelyikének határérték feletti előfordulásával a szolgáltatott ivóvízben. Baktalórántháza vízműről ellátott települések a 201/2001 (X.25.) Korm. rendeletet módosító 65/2009. (III.311.) Korm. rendelet mellékletében mint határérték feletti ammónium, vas és mangántartalmú vízzel ellátott településként szerepelnek. A települések egészséges ivóvízzel történő ellátását célzó „Észak-Alföldi Ivóvízminőség-javító Program II. ütemében 2005 –ben elkészült a települési vízmű rendszerek alapadatait és állapotait felmérő munka. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei térségben a programban érintett települések projektjei területi alapon szerveződött Ivóvízminőség-javító Társulások menedzselésében kerülnek megvalósításra. A térség fejlesztését a Nyírségi Ivóvízminőség-javító társulás menedzseli. A kormányzati döntés alapján a programok felgyorsítása érdekében 2012-ben megnyitott KEOP –1.3.0 forrásokra a Társulat sikeresen pályázott és elnyerte a megvalósításhoz szükséges forrásokat. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a generál kivitelező feladatokat a DEPONA Plussz Kft. nyerte meg, aki megbízást adott az Ajánlati dokumentációban foglalt feladatok végrehajtásához szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére.

- Mi a projekt rövid műszaki tartalma?

A vízműtelepen 1 db mélyfúrású kút felújítása történik meg melléfúrásos technológiával. A vízmű gépházban a főbb gépegységek (hálózati és öblítő szivattyú, oxidációs kompresszor, root_fúvó) cseréje történik meg az ezeket összekötő vezeték részbeni kiváltása mellett. A vízmű technológia intenzifikálása egyben a meglévő 2db zárt gyorsszűrő felújítását és új szivattyú egységek telepítését is maga után vonja, melyek a vegyszerek beadagolását fogják végezni a víztisztítás során. A régi vasiszap ülepítő már az új technológiát nem tudta volna kiszolgálni, ezért helyette egy teljesen új méretében nagyobb vasiszap ülepítő medence került megépítésre. A vízmű technológia hatékony üzemelése érdekében a tervezett vízkezelő létesítmények a legkorszerűbb irányítástechnikai berendezéssel kerültek ellátásra.

- A kivitelezési munkálatok időtartama, a várható befejezés?

A vízszolgáltatást is érintő belső technológiai szerelések 2015. július 23-án kezdődtek, és 2015. szeptember hónap második felében kerülnek a befejezésre. Mi okozza a jelenlegi vízminőség romlást ? A vízmű technológia felújításakor a kivitelezők egy olyan szakaszhoz érkeztek ahol a szűrést ellátó és ezzel víz megfelelő minőséget biztosító zárt gyorsszűrő vezetékeit és magukat a szűrőket kell felújítani illetve cserélni. Ezeket a feladatokat, műveleteket csak a szűrő egységek kizárásával lehetett megoldani. A szolgáltatott víz a szűrő kiiktatásával a határértéket meghaladó mértékben tartalmaz vas és mangán ionokat, melyek legfeljebb esztétikai vízminőség romlást okoznak, azonban az egészségre semmiféle káros hatással nincsenek. Ezek az ivóvízben másodlagos szennyeződést okoznak (oxidáló szerrel érintkezve vízből kicsapódhatnak főként vas és mangán paraméterek esetében), melyek hatásait a rekonstrukció befejezéséig próbálunk minél alacsonyabb szinten tartani. Egyes hálózati szakaszokon helyi mosatásokat, öblítéseket is végzünk szükség szerint a vas és mangántartalom minél kisebb szinten tartására. Ismételten kihangsúlyozom, hogy a jelenleg szolgáltatott víz emberi fogyasztásra teljes mértékben alkalmas, az egészségre nem ártalmas, csupán egyes esetekben történhet vasas elszíneződés (hosszú ideig levegővel érintkezve, vízforgatós úszómedencében)

- A víz minőségének időleges romlása miatt a felhasználók részesülhetnek-e árcsökkentésben, érvényesíthetik-e esetleges kárukat?

Az ivóvíz minőségének időleges romlása, nem szolgáltatói hibából, helytelen üzemeltetésből adódik, hanem egy olyan kivitelezői fázis következménye, mely elkerülhetetlen, és annak érdekében történik, hogy a jövőben Baktalórántháza városában, és a környező településeken tartósan, a műszakilag jelenleg elérhető, legjobb minőségű ivóvizet szolgáltassuk a Tisztelt Felhasználók teljes megelégedésére. Ebből eredően kérjük a Tisztelt Lakosságot, és Közületi Felhasználókat, hogy az esetleges kisebb bosszúságot okozó eseteket kezeljék türelemmel még néhány napig. Az ivóvíz minőségének csökkenését Társaságunk nem látja olyan mértékűnek, mely indokolttá tenné az aktuális vízdíj csökkentését. Ugyanebből a meggondolásból kiindulva úgy ítéljük meg, hogy a víz minősége jelentős kárt nem okozhatott a Felhasználók körében. Természetesen olyan esetekben ahol bizonyíthatóan a víz minőségével összefüggésbe hozható jelentősebb kár keletkezett, a károsultak igényükkel fordulhatnak Társaságunkhoz.

  2015. szeptember 07. – hétfő – 10:09