Jelenlegi hely

Pályázatok

Környezettudatos városrehabilitáció

Kedvezményezett: Baktalórántháza Város Önkormányzata

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.2-15-SB1-2016-00017

Projekt címe: Környezettudatos városrehabilitáció Baktalórántházán

Támogatás összege: 421.756.025 Ft

Belvíz-elvezető rendszer felújítás

Kedvezményezett: Baktalórántháza Város Önkormányzata

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00009

Projekt címe: Baktalórántháza belvíz-elvezető rendszerének felújítása

Támogatás összege: 399.999.200 Ft

Járásközpontú kerékpárút építés

Kedvezményezett: Baktalórántháza Város Önkormányzata

Projekt azonosítószám: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00011

Projekt címe: Baktalórántháza járásközpontú település megközelítésének elősegítése kerékpárút építéssel

Támogatás összege: 499.998.327 Ft

Főbb fejlesztések 2017-18

Baktalórántháza Városban az elkövetkező két évben megvalósuló beruházások, fejlesztések listája, melyekre vonatkozóan már támogatói döntés van:

Energetikai korszerűsítés befejezés

 

 

 

 

 

 

2015. | 12. | 15.

Baktalórántháza Város Önkormányzata

Bóbita Gyerekház Baktalórántházán a Biztos Kezdet programban – projekt

Városunkban közel 30 % a cigány lakosok aránya az összlakossághoz viszonyítva. A projekt során egy olyan nyitott gyerekház működtetését biztosítanánk a megfelelő szakemberek segítségével, ahol a legkorábbi időszakban korrigálhatók és előzhetők meg a szegénységből fakadó hátrányok.

Szakmaközi összefogással és a szülők segítségével tervezzük a gyerekházi foglalkozásokat, a gyerekek minél korábbi képesség-, készségfejlesztését. A projektben a szülői szerepek megerősítését is célul tűztük ki.

Modellkísérleti programok a baktalórántházai Kistérségi Szociális Központban – projekt

A baktalórántházai Kistérségi Szociális Központ illetékességi és működési területére tervezett és indokolt projekt elemek, mindenképpen a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások minőségi fejlesztésére irányulnak, hatékony szolgáltatás-koordináció kialakításával. Annak érdekében, hogy mikro térségi szinten (10 településen) komplex, hatékony, probléma centrikus, rövid reakcióidejű integrált szolgáltatások jöjjenek létre a lakosság problémáihoz igazodóan, a jogszabályi elvárásoknak megfelelően.

Baktalórántháza városközpont rehabilitáció – projekt

Baktalórántháza Város Önkormányzata jelen pályázat kereteiben olyan tevékenységek megvalósulását tervezi, amelyek illeszkednek a városközponti akcióterület célkitűzéseihez, hatásukra a városközpont valódi centrumként működése valósul meg nemcsak városi, hanem kistréségi szinten.

A cél eléréséhez fontos  a szolgáltatások körének és minőségének növelése, az épített környezet fejlesztése, modern városi funkciókra alkalmassá tétele, amely hozzájárul ahhoz, hogy a helyi és kistérségi lakosság életminősége növekedjen, kedvező demográfiai folyamatok induljanak el a településen és térségében, növekedjen a vállalkozások versenyképessége és ezáltal a térség tőkevonzó, GDP termelő képessége is.

A fejlesztések hatásaként egy korszerű közszolgáltatásokat és közösségi élettereket biztosító, a meglévő építészeti értékeket a modernnel ötvöző, élhető európai belváros alakul ki.

A városrész modern kistérségi központtá fejlesztéséhez Baktalórántháza központja megfelelő adottságokkal rendelkezik, amely a következő fejlesztési eredményeként valósulnak meg:

  • autóbusz öbölpár és buszváró épület építése
  • Polgármesteri hivatal felújítása, környezetrendezés, parkoló építés
  • Kistérségi Szociális Központ épületének külső felújítása, környezetrendezés
  • Zengő Erdő Óvoda külső felújítása
  • Könyvtár és térségi igazgatási épület külső rekonstrukciója 
  • Művelődési Központ felújítása, közösségi tér bővítése
  • Szolgáltatóház építése 
  • kereskedelmi egységek felújítása és bővítése
  • térfigyelő rendszer kiépítése

Zengő Erdő Óvoda felújítása és bővítése – projekt

A pályázat célja a  a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása  Zengő Erdő Óvoda felújítása és bővítése során, a Vasút utca 7. sz. alatti telephely megszűnne és a Zrínyi út 3/b. sz. alatti óvodában kialakulna az összevont telephely. Az említett óvodai épületek az évek során számos átalakítási és karbantartási munkálatokon estek át, de így sem felelnek meg a jelenlegi előírásoknak, a telephelyek felújítása külön külön gazdaságtalan lenne. Az összevonással, a Zrínyi utcai óvoda felújításával és bővítésével megoldható a megfelelő integrált és szocializált oktatás, biztosítható az előírásoknak megfelelő csoportszobák kialakítása, akadálymentesítés.