Pályázatok

Energetikai korszerűsítés befejezés

 

 

 

 

 

 

2015. | 12. | 15.

Baktalórántháza Város Önkormányzata

Bóbita Gyerekház Baktalórántházán a Biztos Kezdet programban – projekt

Városunkban közel 30 % a cigány lakosok aránya az összlakossághoz viszonyítva. A projekt során egy olyan nyitott gyerekház működtetését biztosítanánk a megfelelő szakemberek segítségével, ahol a legkorábbi időszakban korrigálhatók és előzhetők meg a szegénységből fakadó hátrányok.

Szakmaközi összefogással és a szülők segítségével tervezzük a gyerekházi foglalkozásokat, a gyerekek minél korábbi képesség-, készségfejlesztését. A projektben a szülői szerepek megerősítését is célul tűztük ki.

Modellkísérleti programok a baktalórántházai Kistérségi Szociális Központban – projekt

A baktalórántházai Kistérségi Szociális Központ illetékességi és működési területére tervezett és indokolt projekt elemek, mindenképpen a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások minőségi fejlesztésére irányulnak, hatékony szolgáltatás-koordináció kialakításával. Annak érdekében, hogy mikro térségi szinten (10 településen) komplex, hatékony, probléma centrikus, rövid reakcióidejű integrált szolgáltatások jöjjenek létre a lakosság problémáihoz igazodóan, a jogszabályi elvárásoknak megfelelően.

Baktalórántháza városközpont rehabilitáció – projekt

Baktalórántháza Város Önkormányzata jelen pályázat kereteiben olyan tevékenységek megvalósulását tervezi, amelyek illeszkednek a városközponti akcióterület célkitűzéseihez, hatásukra a városközpont valódi centrumként működése valósul meg nemcsak városi, hanem kistréségi szinten.

A cél eléréséhez fontos  a szolgáltatások körének és minőségének növelése, az épített környezet fejlesztése, modern városi funkciókra alkalmassá tétele, amely hozzájárul ahhoz, hogy a helyi és kistérségi lakosság életminősége növekedjen, kedvező demográfiai folyamatok induljanak el a településen és térségében, növekedjen a vállalkozások versenyképessége és ezáltal a térség tőkevonzó, GDP termelő képessége is.

A fejlesztések hatásaként egy korszerű közszolgáltatásokat és közösségi élettereket biztosító, a meglévő építészeti értékeket a modernnel ötvöző, élhető európai belváros alakul ki.

A városrész modern kistérségi központtá fejlesztéséhez Baktalórántháza központja megfelelő adottságokkal rendelkezik, amely a következő fejlesztési eredményeként valósulnak meg:

 • autóbusz öbölpár és buszváró épület építése
 • Polgármesteri hivatal felújítása, környezetrendezés, parkoló építés
 • Kistérségi Szociális Központ épületének külső felújítása, környezetrendezés
 • Zengő Erdő Óvoda külső felújítása
 • Könyvtár és térségi igazgatási épület külső rekonstrukciója 
 • Művelődési Központ felújítása, közösségi tér bővítése
 • Szolgáltatóház építése 
 • kereskedelmi egységek felújítása és bővítése
 • térfigyelő rendszer kiépítése

Zengő Erdő Óvoda felújítása és bővítése – projekt

A pályázat célja a  a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása  Zengő Erdő Óvoda felújítása és bővítése során, a Vasút utca 7. sz. alatti telephely megszűnne és a Zrínyi út 3/b. sz. alatti óvodában kialakulna az összevont telephely. Az említett óvodai épületek az évek során számos átalakítási és karbantartási munkálatokon estek át, de így sem felelnek meg a jelenlegi előírásoknak, a telephelyek felújítása külön külön gazdaságtalan lenne. Az összevonással, a Zrínyi utcai óvoda felújításával és bővítésével megoldható a megfelelő integrált és szocializált oktatás, biztosítható az előírásoknak megfelelő csoportszobák kialakítása, akadálymentesítés.

József Attila Művelődési Központ és Könyvtár informatikai és könyvtári szolgáltatás fejlesztése – projekt

Célunk a könyvtárban létrehozni egy hozzáférhető integrált könyvtári rendszert, biztosítani az elektronikus könyvtári szolgáltatásokat mindenki részére. A könyvtárhasználat beépítése az oktatásba, a tanulók felkészítése az iskolán kívüli információs rendszer használatára, valamint a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének növelése a hagyományos és online könyvtári szolgáltatások igénybevételének tekintetében.

Baktalórántháza Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása – projekt

A projekt eredményeként felépülő kistérségi R2-es járóbeteg-szakrendelő létrehozásával cél egy építészetileg és orvos szakmailag is értékálló, fenntartható és környezettudatos beruházás megvalósítása, mely hozzájárul a kistérségben

 • a kistérségi szakorvosi rendelőintézet épületének megépítéséhez 1498 nm területen  
 • korszerűen felszerelt, költséghatékonyan működő kistérségi járóbeteg-szakellátó, diagnosztikai és szűrőközpont létrehozásához, 14 db szakellátó egység, fiziko- és mozgásterápia, gyógytorna, gyógymasszász (nem szakorvosi órában) és 3 diagnosztikai munkahely (labor, röntgen, ultrahang) kialakításán keresztül, 
 • a háziorvosok terápiás tevékenységének támogatására korszerű információs technológiai rendszer és adatátviteli kapcsolat kialakításával a járóbeteg-szakellátó és a kistérségi háziorvosok között  
 • diagnosztikai munkahelyeken a szakmai és tárgyi minimumfeltételek megteremtésével (vizsgáló- és diagnosztikai berendezések, eszközök)

Komposztáljunk Baktalórántházán! – projekt

A projekt keretében széles lakóközösség részére történik meg a komposztálók ingyenes kihelyezése az Észak-Alföldi régió egyik településén. A komposztálók kihelyezése Baktalórántháza község családi házas lakói részére történik meg.

Pályázó szervezet a projekttől a fenntartási időszak végére eredményként 840 aktív hosszú távú, 140380 passzív rövid távú és 60 passzív hosszú távú elérés számot vár el.