Jelenlegi hely

Küldetésnyilatkozat

A baktalórántházi Dégenfeld Művelődési Központ, Könyvtár és Kastélymúzeum információs és tudásalapú társadalom alapintézményeként a könyvtár dokumentumain és szolgáltatásain keresztül is elérhetővé teszi a lakosság számára a kulturálódáshoz, művelődéshez, tanuláshoz és a szórakozáshoz szükséges széles körű információkat. Megőrzi és közvetíti a kulturális értékeket, mindenki számára biztosítja a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést saját gyűjteményünkhöz és más könyvtárak szolgáltatásaihoz. Példaként állnak előttünk a névadó Dégenfeld család tagjai, közülük is a számtalan tekintetben kiemelkedő gróf Dégenfeld Imre munkássága, akit fáradhatatlannak tartottak a köz ügyeinek szolgálásában.

 

 A fentebbi célok megvalósításának érdekében támogatjuk:

- az írni-olvasni tudás fejlesztését,

- az egész életen át való önképzést,

- az oktatás különböző színterein való tanulást,

- a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozások megismerését,

- a gazdaság, kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag megszerzését,

- a szabadidő hasznos eltöltését,

- a lakosság általános tájékozódásához, a művelődéshez, a tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumok és szolgáltatások biztosítását.

- a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását,

- az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösség önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,

- a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást,

- az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését,

- a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének segítését.

 

Alapfeladatként jelöljük meg továbbá, hogy a fenti célok elérése, megvalósítása érdekében:

- gyűjteményünket a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejlesztjük, megőrizzük, gondozzuk és rendelkezésre bocsátjuk,

- tájékoztatunk a könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokról,

- biztosítjuk más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,

- részt veszünk a könyvtárak közti dokumentum és információ cserében,

- a korszerű információs szolgáltatás biztosítását,

- a szabadidő hasznos eltöltését.

 

Baktalórántháza, 2016. április 1.

                                               Bodnár István
                                               mb. ig

A fentiekkel egyetértve az intézmény munkatársai:
Bakti Ferenc, Horváth Béláné, Szabó László

  2017. október 18. – szerda – 11:10