Jelenlegi hely

önkormányzati hírek

Közmeghallgatás és Nyugdíjas Délután

2017. december 18-án (hétfőn), 15.00 órakor a Művelődési Központban várja a város lakóit Baktalórántháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Nagy Lajos polgármester értékeli a Képviselő-testület ez évi munkáját, az elvégzett feladatokat, megismerhetjük a jövő évi terveket és előttünk álló eseményeket. Továbbá kérdéseket tehetnek fel a polgármesternek és a képviselőknek, véleményt formálhatnak az Önkormányzat ez évi munkájával kapcsolatban. A feltett kérdésekre, javaslatokra az ülésen vagy legkésőbb 15 napon belül kell választ adni.

Tájékoztatás támogatások kifizetéséről

Tájékoztatás támogatások kifizetéséről

Tisztelt Lakosság!

A Lakhatási és gyógyszerköltség viseléséhez nyújtott települési támogatás kifizetése  (rendszeres támogatások, kifizetések) 2017.12.19-én 10 órától történik.

 

2017.12.20-án 10 órától  kerül sor a rendkívüli támogatások kifizetésére:

- Lakhatási költség viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás

- Gyógyszerköltség viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás

- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Év végi kiegészítő támogatási lehetőségek

Tisztelt Baktalórántháziak!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány Baktalórántháza Város Önkormányzatát 8,3 millió Ft kiegészítő támogatással segítette, mely összeg céljelleggel szociális célú kifizetésekre fordítható. Ennek köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy 2017. december hónapban a rendszeres szociális célú ellátásokon túlmenően többlet juttatásokat is biztosítsunk a szociális rendeletünk alapján a rászoruló réteg részére.

Tájékoztatás az őszi szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülők!

Baktalórántháza Város Önkormányzata 2017. október 30-tól november 3-ig az őszi szünet minden munkanapjára biztosítja az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést, mindazoknak, akik hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetűek. Helyszín: A Vay Ádám Gimnázium ebédlője. (Vásártér 1.)

A Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda-bölcsőde az őszi szünet minden munkanapján nyitva tart, erre való tekintettel az óvodás és bölcsődés gyermekek nem vehetik igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Baktalórántháza Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan.

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Fejlesztések, beruházások

Baktalórántháza Városban az elkövetkező két évben megvalósuló beruházások, fejlesztések listája, melyekre vonatkozóan már támogatói döntés van:

Hirdetmény tüzelési támogatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2016-2017-es fűtési szezonban a tüzelési támogatás iránti kérelmek benyújtására 2016. november 21. napjától 2017. január 31. napjáig van lehetőség a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán hétfőtől csütörtökig de. 8 órától du. 15 óráig, illetve pénteken de. 8 órától 12 óráig.

Felhívom figyelmüket, hogy - eltérően az eddig megállapított támogatási formáktól - kizárólag természetbeni támogatást tudunk nyújtani.

 

Baktalórántháza, 2016. november 15.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Tisztelt Hallgatók!

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi pályázati felhívásait. (BURSA-2017 A; BURSA-2017 B)
Az ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához Baktalórántháza Város Önkormányzata sikeresen csatlakozott.

BURSA-2017 „B” A pályázók köre: 

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

Tisztelt baktalórántházai lakosok! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.