Jelenlegi hely

Év végi kiegészítő támogatási lehetőségek

Tisztelt Baktalórántháziak!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány Baktalórántháza Város Önkormányzatát 8,3 millió Ft kiegészítő támogatással segítette, mely összeg céljelleggel szociális célú kifizetésekre fordítható. Ennek köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy 2017. december hónapban a rendszeres szociális célú ellátásokon túlmenően többlet juttatásokat is biztosítsunk a szociális rendeletünk alapján a rászoruló réteg részére.

A Képviselő-testület ezzel kapcsolatosan megalkotta rendeletét, mely alapján az alábbiak szerint nyílik lehetőség év végi támogatásokra:

Lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás:

2017. december hónapban egyszeri kiegészítő támogatásra jogosult az a rendszeres lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesülő személy, akinek a támogatásra való jogosultsága 2017. november 30-án fennáll. E támogatás mértéke a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás év közben nyújtott havi összege kétszeresének megfelelő összeg. A jogosultat kérelem benyújtása nélkül megilleti a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás.

 

A fentieken túlmenően 2017. december hónapban egyszeri rendkívüli kiegészítő támogatásra jogosult az a rendszeres lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatásban nem részesülő személy is, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 3,5-szeresét, azaz 99.750,- Ft-ot. E támogatás mértéke háztartásonként 20.000,- Ft. A támogatás iránti kérelmek 2017. december 10. napjáig nyújthatók be, melyhez csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző hónapról a család jövedelmére vonatkozó igazolásokat. A kérelmek a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán rendelkezésre állnak. A döntés az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.

Gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás:

2017. december hónapban egyszeri kiegészítő támogatásra jogosult az az év közben gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesülő személy, akinek a jogosultsága 2017. november 30-án fennáll. E támogatás mértéke a gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott települési támogatás év közben nyújtott havi összege kétszeresének megfelelő összeg. A jogosultat kérelem benyújtása nélkül megilleti a gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás.

 

A fentieken túlmenően 2017. december hónapban egyszeri kiegészítő támogatásként gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatásra jogosult az a gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatásban nem részesülő személy is, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 3,5-szeresét, azaz 99.750,- Ft-ot, és havi gyógyszerköltsége legalább 6.000,-Ft. E támogatás mértéke háztartásonként 20.000,- Ft. A támogatás iránti kérelmek 2017. december 10. napjáig nyújthatók be, melyhez csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző hónapról a család jövedelmére vonatkozó igazolásokat, valamint a havi gyógyszerköltségről, tartós betegségről szóló orvosi igazolást. A kérelmek a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán rendelkezésre állnak.  A döntés az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:

2017. december hónapban egyszeri kiegészítő támogatásként rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult az év közben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek törvényes képviselője, valamint a 18. életévét betöltött nappali tagozaton iskolai tanulmányokat folytató gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 3,5-szeresét, azaz 99.750,- Ft-ot. A támogatás megállapítása kérelemre történik. A támogatás iránti kérelmek 2017. december 10. napjáig nyújthatók be, melyek elbírálása az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. Ezen támogatás mértéke 10.000,- Ft/gyermek.

Várandós anyák támogatása:

2017. december hónapban egyszeri támogatásként támogatásra jogosultak azok a várandós anyák, akik 2017. december 1. napján a védőnői nyilvántartásban szerepelnek és részt vesznek a terhesgondozásban, valamint nem részesülnek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által nyújtott támogatásban. E támogatás mértéke 10.000,- Ft. A várandós anyát kérelem benyújtása nélkül megilleti a rendkívüli települési támogatás.

Karácsonyi csomag:

Karácsonyi csomagra jogosultak a nagycsaládosok, a gyermeküket egyedül nevelők, valamint azok a nők, akik az 55. életévüket, illetve azok a férfiak, akik a 60. életévüket 2017. december 31. napjáig betöltik. A csomag értéke 2017. évben 5.000,- Ft.

Szociális célú tűzifa támogatás:

A rendelet módosításának köszönhetően bővülhet a jogosultak köre, hiszen az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum négyszeresét (114.000,-Ft.), valamint egyedülálló esetén az ötszörösét (142.500,-Ft.). Amely családban a tűzifával történő fűtés nem lehetséges, ott a jogosultsági feltételek fennállása esetén tüzelési költség viseléséhez egy fűtési szezonban egy alkalommal legfeljebb 15.000,- Ft pénzbeli támogatás nyújtható.

Nagy Lajos
polgármester

  2017. december 28. – csütörtök – 11:12